Resultaten behalen met voeding

Herkauwers zijn unieke dieren. Zij produceren melk of vlees vanuit ruwvoer. Om deze dieren goed te laten produceren is de juiste voeding zeer belangrijk. Door geen structuurbederf, maar een optimale mix, die bestaat uit de juiste vezel lengte, vezel hardheid en vezel originaliteit en die homogeen gemengd is. Hierdoor ontstaat een openheid in de pens waardoor de microben optimaal kunnen inwerken op het rantsoen. Het telkens opnieuw terugsturen van het rantsoen door de netmaag om weer opnieuw te herkauwen zorgt voor natriumbicarbonaat. Dit buffert de pens, waardoor microben in tact blijven en zich kunnen vermenigvuldigen.

Als dit proces goed verloopt hebben we:

  • Gezonde dieren
  • Een betere voerefficiëntie
  • Een betere winstmarge

Verbeteren van Voer efficiëntie (FCE)

Rantsoen met te hoog gehalte aan ruwvoer

Pens raakt verstopt door te dikke vezellaag, vertragen penswerking en speekselaanmaak. Passage te laag, slechte benutting van voer

Rantsoen met te veel korte vezels

Enzymen en microflora gaan in overdrive, met chronische pensverzuring en gezondheidsproblemen tot gevolg.

Mech-Fiber™ en Penswerking

Gelijkmatige en open pensinhoud, zodat de penssappen zich optimaal kunnen verdelen. Deeltjes met hoge energie dichtheid worden veilig in het mengsel vastgehouden.