Hoe werkt een Keenan

Effectieve mengkamers:

De Keenan mengwagens hebben een uniek 2-kamerontwerp met een guillotinedeur die de mengkamer scheidt van de loskamer gedurende het mengen. Dankzij de waterdichte uitvoering van de mengkamer kunnen alle ingrediënten, zowel poedervormig als vloeibaar, zonder problemen worden verwerkt toe een uiterst homogeen mengsel. In de uitvoerkamer zit een lange vijzel met grote diameter, die het voer snel en gelijkmatig uitvoert.

Peddels:

Zes onder een hoek opgestelde peddels draaien tegen een maximale snelheid van 10 omwentelingen per minuut het mengels continue ondersteboven, waardoor een zachte “vrije val” mengbeweging ontstaat. Dit unieke systeem garandeert een door en door homogene menging met een effectieve voederstructuur, wat de opname en de productiviteit van uw vee ten goede komt.

Variabele uitvoer:

Bij het ledigen van de wagen beweegt de guillotine deur naar onderen toe om te openen. Dan brengen de peddels het mengsel in de horizontale vijzel hetgeen resulteert in een snelle en continue uitvoer. De verticale schuifdeur maakt het mogelijk de uitvoersnelheid te regelen of de wagen slechts gedeeltelijk te lossen om daarna het rantsoen te verrijken of te verarmen met extra ingrediënten. Dit vereenvoudigt de routine van het dagelijkse voeren.

Vooruitstrevende snijtechniek

Bovenliggend mes:

Een mes over de gehele lengte van de wagen is boven aan de mengkamer opgebouwd. Hierdoor maken de peddels een schaarbeweging bij het laden van balen of grote pakken voeder, waardoor het in gemakkelijk te verwerken porties wordt afgesneden.

Snijsysteem:

Gekartelde messen zijn tegen de bodemplaat van de mengkamer gemonteerd. Bij het mengen wordt het te snijden materiaal tegen deze messen aangedrukt waardoor een zuivere en gecontroleerde snijwerking ontstaat.

Peddels:

De onder hoek opgestelde peddels maken een schaarbeweging tegen het bovenliggend mes, waardoor de vermogensbehoefte voor de aandrijving beperkt wordt. Door de opstelling van de peddels ten op zichte van de bodemmessen wordt het voer op de juiste vezellengte gesneden zonder structuurbedref. Dit resulteerd in optimale pensprikkeling en stimuleert de herkauwactiviteit, wat noodzakelijk is voor een uitstekende gezondheid en productie.