Waarom een Keenan

De Keenan voermengwagen en Keenan Mech-Fiber™ heeft meerdere malen wetenschappelijk aangetoond dat ze de pens van de koe beter kunnen laten functioneren met als gevolg:

  • Een betere voerefficiëntie
  • Gezondere dieren
  • Meer winstmarge

Dit komt doordat de Keenan voermengwagen zorgt voor:

  • Behoud van voederstructuur
  • Meng-nauwkeurigheid
  • Juiste snijlengte
  • Maken van droogstandrantsoen
  • Minder dieselgebruik

Behoud van voederstructuur

De Keenan Mech-Fiber™ mengwagens zijn opgebouwd uit 2 kamers. De mengkamer en de uitvoerkamer. Hier tussen zit een grote deur. In de Mengkamer wordt het voer door een grote peddel meegenomen naar boven, en daar valt het weer naar beneden. Door deze techniek wordt er geen druk uitgevoerd op het rantsoen, en blijft de fysieke vorm behouden.

BEHOUD VAN STRUCTUUR LEVERT EEN HOGERE EFFICIËNTIE.

De schaalvergroting in de veehouderij stelt hogere eisen aan de capaciteit van de mechanisatie. Door deze hogere capaciteit wordt het ruwvoer in de keten van maaien tot en met het voeren aan toenemende mechanische krachten onderworpen. Dat kan een grote afname van de structuurwaarde van het ruwvoer tot gevolg hebben. Soms is dat zichtbaar, bijvoorbeeld aan het kapotgemalen blad bij het hakselen van droog gras. De krachten die op het voer uitgeoefend worden tijdens het mengen komen niet zo gemakkelijk zichtbaar aan het voer. Bij teveel structuurbederf kunnen de dieren veel voer opnemen, maar als gevolg van een niet optimale pensfunctie produceren de dieren dan onvoldoende melk uit dat voer. De mest van de koeien is dan grof en bevat veel voerdeeltjes. In de praktijk zien we vaak na de overgang van een bepaald mengsysteem naar het KEENAN-systeem een gelijke of een hogere productie, terwijl de voeropname eerder afneemt. Dus is dan de voerefficiëntie bij het KEENAN-systeem gunstiger, ofwel het geeft meer melk per kg opgenomen drogestof.
Een hogere voerefficiëntie is gunstig voor de portemonnee en voor het milieu.

aart malestein

“Geschreven door Aart Malestein”

Meng-nauwkeurigheid

De peddel in de mengkamer staat iets schuin op de rotor. Op de uiteinden van de peddels zijn rubbers bevestigd die ervoor zorgen dat alle kleine deeltjes zoals krachtvoer (raap/soja) als mineralen telkens worden meegenomen naar boven en vervolgens weer naar beneden vallen. Hierdoor ontstaat een homogene mix.

Als we het rantsoen gaan mengen, zorg er dan voor dat de koeien het niet ontmengen. Iedere hap hetzelfde voor elke koe kunnen we alleen met een homogeen rantsoen.

Juiste snijlengte

Onder in de mengkamer zijn vaste messen op de bodem gemonteerd. En boven in de mengwagen zit een topmes. De peddel komt telkens langs het topmes, en snij op deze manier als een kaasmes. In de peddel zijn inkepingen waar precies de vaste messen tussendoor kunnen. Zo kunnen we voor de juiste snij-lengte zorgen. 5 cm blijft 5 cm. (zie artikel veeteelt)

Het mengen van kleine porties

Door het unieke mengsysteem zijn we in staat om kleine porties te mengen. Het droogstandsrantsoen van Keenan bestaat uit 20 kg melkkoeien rantsoen, aangevuld met 4 a 5 kg stro en mineralen. Evt. water toevoegen. Door de snijinrichting van Keenan zijn we in staat om het stro goed te snijden. Dat wil zeggen als we een stengel hebben van 11 cm, dan snijden we dat in 5 en 6 cm. Als we het snijden in 3 en 8 cm dan doet 3 cm niets en 8 cm vreten de koeien niet op.

Dieselgebruik

Een Keenan Mech-Fiber™ mengwagens vragen weinig vermogen. Het brandstofgebruik is daardoor minder dan bij andere mengers. Dat spaart de portemonnee en het milieu.