Voedingsadvies Rundvee

Ontwikkel een doordachte voerstrategie die bij u past.

“Hoe simpeler het rantsoen, hoe kleiner de kans op fouten” een citaat van Aart Malestein.

Al jaren lang is onze strategie: Maximale inzet van eigen gewonnen voeders aangevuld met aangekochte voeders die tekorten in het rantsoen aanvullen. Dit geeft een hoog rendement en voorkomt onnodige aanvoer van mineralen op uw bedrijf. Een strategie die de komende jaren van groot belang zal zijn.

Deze werkzaamheden waren voorheen gericht op rantsoenberekening bij veehouders met een Keenan voermengwagen. De ervaringen en opgedane kennis gaan we verder verspreiden en toegankelijk maken voor alle rundveehouders in de Benelux.

Wat kunt u van ons verwachten:

  • Onafhankelijk advies
  • Inventarisatie bedrijfsspecifieke omstandigheden en mogelijkheden
  • Voerstrategie bepalen voor de aanwezige voeders het jaar rond.
  • Begeleiding omtrent beoordeling ruwvoeders en droge stof meting
  • Ruwvoerwinning, bewaring (opslag), uitkuiltechniek, mengen, voeren
  • Technische resultaten vertalen naar economische overzichten met ondersteuning van software van CowConnect of Dinamica Generale
  • Studiebijeenkomsten verzorgen voor vooruitstrevende veehouders.

Voor het begeleiden van uw bedrijf is het van belang om een plan op te stellen om de voorgestelde doelen te behalen en te evalueren.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor begeleiding te bespreken.